Åreskutans Trafikskola

            Introduktionsutbildning/Handledarutbildning


Elev och handledare måste gå introduktionsutbildning, behöver inte gå tillsammans.

Minst 180 min exkl. Rast

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomförde

Elev och handledare går introduktionsutbildning

Om du ska övningsköra privat behöver du en handledare. Den som ska vara handledare vid privat övningskörning ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd som handledare. Detta gäller för handledning av övningskörning för behörighet B.

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön


Handledaren:

För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

Du har fyllt 24 år,

Din elev har ett giltigt körkortstillstånd.
Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Eleven:

För att få gå handledarutbildning måste man vara minst 15 år och 9 månader

Eleven ska vara mins 16 år för att få börja övningsköra. 

Inneha giltigt körkortstillstånd  

Giltig legitimation 

Genomgått handledarutbildning