Helhetskonceptet

Helhetskonceptet

 Vi ingår i ett projekt med bl.a Lindköpingsuniversitet, VTI, Trafikverket, Transportstyrelsen

Snabbt, Bekvämt, Kostnadseffektivt med garanterad uppkörnings tid i Järpen


Teori/Digitalplattform, Stadskörning, 10 st simulatorlektioner, Risk 1, Halkbanan, Lån av bil vid körprov

De körlektioner du kommer att behöva tillkommer.