Riskett B

Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan.

Eleven ska bli medveten om vilka konsekvenser som kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskbeteende
Trötthet
Alkohol/Droger

Minst 180 min exkl. Rast

När du ska betala, Fyll då i Ytterliga informations rutan med person.nr på alla som ska delta, samt vilket datum du/ni vill delta i kursen

Välj en variant:

1 000,00 kr